Karneval Babylonu (Demo)

by Nevaloth

1.
2.
3.
4.
5.

about

(Demo)

credits

released October 20, 2009

All music by Nevaloth.
All lyrics by Delgrast.
Recorded at Nevaloth rehearsal room in Zvolen (October 2009).
Self-released (limited to 15 copies).

Cover art and design by Svjatogor ('The Gates ov Nevaloth', July 2008).
Band photo by Denisa.

tags

license

all rights reserved

about

Nevaloth Zvolen, Slovakia

Nevaloth is a black metal band from Zvolen, Slovakia.

contact / help

Contact Nevaloth

Streaming and
Download help

Track Name: Karneval Babylonu I – Karneval Sa Otvára
Deti Mordocaia a Ištar, zhromaždite sa!
Váš Karneval sa otvára...

Mephastphaenes!
Tvoja vôľa sa naplň!
Tvoje panstvo povstaň!
Tvoj hriech ma poškvrň!

Tak trúchliace bolo moje hriešne srdce
V putách snívajúce o oslobodení
Keď však hviezdy apostázy dnes vystúpia
Všetko sklamanie sa v naplnenie zmení
...svojej pravej podstate navrátený.

Odetý do farieb najslastnejšieho rúhania,
Brány Babylonu, Klenotu Východu, sú dokorán...
Track Name: Karneval Babylonu III – Veľký Karneval Babylonu
Hviezdy sa sklonili
Čerň noci skrvavela
Jak zvon otvoril Karneval
Komu Marduk dal zrod
Meniac Babylonský plod
Na pekelný raj na zemi
A hriech nad ním zmietal
Sláviac záhubu leta
Opitím sa z jeho krvi
Všetka viera zhasla
Jeseň nad svetom jasla
Rozprestierajúc svoju moc
A otvárajúc najväčší sabat roka...

...Pozvanie tam kam Božia moc už nesiaha...

Uprostred týchto chaosom pobozkaných ulíc
Kde mocné pečate otvárajú praveký festival
Ja dvíham meč proti pozláteným obrazom všetkých bohov
Ktorý sa opovážia túto slasť života zakázať!

„A aká radosť je pre mňa vidieť
Všetku nevinnosť sveta tu horieť
Uzrieť jak kacíri z kraja Zeme
Zídu sa zasiať pekelné semä
Do tisícich duší tancujúcich
A tisícich sirén spievajúcich
Tie najnesvätejšie herézske eposy“

Drž sa, čisté dieťa
Brlohom neresti ťa
Prevediem, kde rúhať sa smieš
A z absinthových ciest
Máš možnosť dotknúť sa hviezd
A všetky navždy zahasiť
A spať v háreme nýmf
A brať si z ich darov kým
Sa tebe budú oddávať
Lež len tu na Zemi
Sa osud zmení a
Krása a hnus smú spolu tancovať

...Lež sem nedosiahne ani odraz svetla...

Toľká extáza mnou prestupuje
Keď všetko vôkol mňa mrie
A živorí v doméne jesene
A keď vidím tie hordy hriešnikov
Čo prišli z najväčších končín,
Aby mohli v srdci Karnevalu
Tancovať v kruhu okolo
Zmrzačeného tela leta zas.

Či to nie je nádherné,
Stáť tu, na vrchole babylonskej veže
A vidieť všetok ten hriech
Odetý do slasti a krásy?

„Ukrytý závojom mesačnej hmly
Ktorá halí múry Babylonu,
Tam, mimo dosah prekliatych Nebies
Každoročne sa konal Karneval.
Tam pohania niesli svoje temné
Túžby a sny, putujúc vyprahlým
Svetom až do zemi Nevalothu,
A len tu sa ich sny smeli naplniť...“

...Márne sa dnes piesne
Oslavujúce panenskosť pejú v katedrálach,
Keď piesňami Karnevalu
Sa raz budú chvieť Nebesá...
...(Kým budú horieť)...

ČUJTE, HERETICI A KACÍRI!
DNES SME MY LOVCI A ONI SÚ KORISŤ!

Ja dvíham meč proti pozláteným obrazom všetkých bohov
Ktorý sa opovážia túto slasť života zakázať!
Track Name: Velesov Návrat
„Spomeňte na dni
Keď naši boli pánmi
A sťa jazdci hrmeli po zelených údoliach
Slávu čo nazbierali
Iní nepokorili
A dnes v cti s nimi spí v prastarých mohylách“

Súmrak
Cez temné oči
Pri vatre s Horsom som sedel
Tajomstvá druidov som vedel
Oslavné dityramby som pel
Vládnuť nad štítmi som smel
Dnes spomínam na vše čo som videl

Mesačný hrad kde Dažbog snil
Pod vládou pohanských síl
Riečne kráľovstvo pod Váhom
Kam sám Veles svoju moc skryl
Tanec opitých víl
Krása jestvujúca za všetkým blahom

„No potom prišli
S myrhou a prázdnymi darmi
Našu slávu ukradli a našich bohov znesvätili
Mesiášove neviestky
A ich falošné zázraky

Ktoré však polku nášho národa zaslepili“

Noci
A vypálené chrámy
Keď sláva bola zabitá
Keď všetka česť bola zhnitá
Keď ma mečom zajali
A prinútili ma hľadieť
Jak Michael hubí Svantevita

Ó, hynúca Sláva
Jak môžem žiť keď vidím že umieraš...
Prisahám pomstu za všetkých bohov a predkov!

Morena, prikry môj úkryt večnou zimou
Nech nik nepreruší môj predlhý spánok
Nech Temnota zahalí moje čierne lôžko
A nech vlci strážia môj skrytý príbytok

Milénium otroctva teraz musí prejsť
Po strate koruny Perúnovej vlády
Kým ma hrom oslobodenia nepreberie
A Svargov rod opäť ovládne Karpaty

A Svargov rod opäť ovládne Karpaty
No dovtedy budem každý deň naliaty!!!

„Samým mesiacom korunovaný
Majestátny les, kde Flins prebýva,
Pod rúchom nevinnosti, povedz mi,
Aké tajomstvá predo mnou skrývaš?

Kam zmizli tie gamaye, fénixy,
Draky, alkonosty a siriny,
Tak mocné kedysi, dnes žijúce
Len za závojom snovej periny?

Viem, že (to) všetko sa v tebe ukrýva,
Skryté tam, kde to kresťan nevidí,
A v slastnej eudaimónií čaká
Kým ho nositeľ rána prebudí.

Budem strážiť ich posvätný pokoj
Až do dňa kedy vydáš ich slávu,
Dňa keď tisícročie hanby prejde
A tvoje deti prevezmú vládu.“

„Prešli veky
Poddanstva a trpkej hanby
Keď každý pravý boh bol pod krížom skrčený
Ale teraz vzhliadni
Na obzor severný
A uzri tam kométu nesúcu príchod zmeny!“

Úsvit
A plamenný Gerovít
Keď sen zhodí svoju róbu
A bohatier vstane z hrobu
Keď opäť vyjde Zoria
A jej víťazná kopija
Vykynoží tú hnusnú chorobu

Veles hymnu víťazstva hral
Keď z bájnej Arkony som vstal
Devona mrazila krásou
Keď dar koruny som dostal
Dar vládnuť sťa kráľ
V tejto zemi oddnes až do konca časov...